ĐẲNG CẤP 3 CÀNG SIÊU VÍP MB 100% ĂN CHẮC

  CẦU TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ  (MIỀN BẮC)

3 CÀNG ĐỀ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 100% WIN

Cty chúng tôi luôn nỗ lực hết mình MUA những con số chuẩn nhất của HĐXS có tỷ lệ ăn lớn nhất.MỤC NÀY CÁC BẠN CÓ THỂ TỰ TIN ĐÁNH LỚN VÀ THẮNG LỚN
3 CÀNG ĐỀ , giá: 15.000.000 VNĐ
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 14h00 đến 18h10.

10000.gif Nạp Thẻ Tại Đây 10000.gif

LIÊN HỆ 0395888783

THỐNG KÊ KẾT QUẢ

10/12/2018  
09/12/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :308        ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 308
08/12/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :793       ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 793
07/12/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :616      ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 616
26/11/2018        19/11/2018 NÂNG CẤP         HỆ THỐNG ĐÃ NÂNG                     CẤP SONG
18/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :643     TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  644
17/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :802    TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  702
16/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :348     ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 348
15/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :888       ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 888
14/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :841      ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 841
13/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :459        ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 459
12/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :980   TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  970
11/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :771       ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 771
10/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :284      ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 284
09/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :669     ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 669
08/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :079        ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 079
07/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :913      TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  911
06/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :455        ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 455
05/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :524       ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 524
04/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :844       ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 844
03/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :830     TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  832
02/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :448      ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 448
01/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :489     ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 489
31/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :534       ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 534
30/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :317    TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  318
29/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :974       ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 974
28/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :886      ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 886
27/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :194     ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 194
26/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :943   TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  933
25/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :838    ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 838
24/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :203   ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 203
23/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :662   ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 662
22/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :859  TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                  258
21/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :132  ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 132
20/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :382 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)                   328
19/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :214 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 214 
18/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :850 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 850 
17/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :417 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 416 
16/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :525 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 524 
15/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :019 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 019 
14/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :128 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 128 
13/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :145 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 145 
12/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :218 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 218 
11/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :605 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 705 
10/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :043 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 043 
09/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :125 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 125 
08/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :832 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 832 
07/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :739 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 739
06/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :505 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 505 
05/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :926 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 926
04/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :132 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 134 
03/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :237 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 237 
02/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :644 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 644
01/10/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :665 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 665
30/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :455 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 455
29/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :003 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 003
28/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :356 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 356
27/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :915 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 915
26/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :222 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 222
25/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :654 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 654
24/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :596 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS) 596
23/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :662 ĂN 3 CÀNG(HĐXS)662
22/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :578 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 578
21/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :221 ĂN 3 CÀNG(HĐXS) 221
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC